Unikatowe w skali Europy centrum badawcze powstało w Krakowie

18 września w Krakowie powstało Centrum Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki – jedyne takie centrum badawcze w Małopolsce i unikatowe w Europie.  W Centrum prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie badań ogniowych oraz ochrony przed hałasem.

W Centrum prowadzona będzie działalność badawczo-rozwojowa w zakresie badań ogniowych oraz ochrony przed hałasem. Główny cel to wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych, które są nie tylko bardziej przyjazne dla środowiska, ale i bardziej energooszczędne, a także takich, które ograniczają negatywny wpływ na ekosystemy – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

„Naszym głównym celem jest wdrażanie innowacyjnych technologii przemysłowych, które są bardziej przyjazne dla środowiska, bardziej energooszczędne oraz ograniczają negatywny wpływ na ekosystemy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” – deklaruje gospodarz miejsca Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

Nowopowstałe Centrum umożliwi realizację projektów badawczych dotyczących kluczowej tematyki zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa w tym m.in. budownictwa modułowego, które jest jednym z programów Łukasiewicza, czyli obszarem badawczym wokół, którego skupiają się obecnie finansowane przez Sieć projekty badawczo – rozwojowe o wysokim potencjale komercjalizacji, realizowane na potrzeby polskich przedsiębiorców.

Sieć Badawcza Łukasiewicz chce poprzez to miejsce tworzyć pomost pomiędzy nauką a biznesem. Miejsce to pozwoli także na podniesienie kompetencji studentów i doktorantów takich uczelni, jak Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy czy Politechnika Krakowska. Młodzi naukowcy będą mieli tu możliwość przebadania konstrukcji w modelach 1:1, co wcześniej było nierealne.

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki jest ważne również dla kadetów Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Umożliwi badania najnowszych materiałów budowlanych, ale również pozwoli na szkolenia młodych strażaków z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Patrycja Bliska 

Czy, kiedy i dlaczego warto wziąć kredyt hipoteczny? Spójrz na niego z innej perspektywy

Najnowsze

Co w Krakowie