Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowe będzie kształcić lekarzy i pielęgniarki

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (UKEN) w Krakowie pracuje nad utworzeniem kierunków medycyna i pielęgniarstwo. Medycyna mogłaby ruszyć w roku akademickim 2025/2026, a pielęgniarstwo od 1 października 2024 r. To dopiero druga uczelnia publiczna w Krakowie, obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, na której będzie można kształcić się w zawodzie lekarza.

 

Województwo Małopolskie, Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera wsparły starania Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zmierzające do otworzenia przez uczelnię jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

16 kwietnia 2024 roku w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zarządem Województwa Małopolskiego, Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, którego celem jest powstanie kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego na krakowskiej uczelni i wsparcie uniwersytetu w tych działaniach przez władze samorządowe oraz dwie bardzo ważne placówki medyczne. Władze Małopolski podkreślają, że nowe kierunki mają nie tylko bardzo duże znaczenie dla edukacji i medycyny, ale są również kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan. „Ciągłe deficyty kadrowe determinują do kształcenia nowych, wyspecjalizowanych na najwyższym poziomie, kadr medycznych. Współpraca z naszymi małopolskimi specjalistycznymi szpitalami daje na to gwarancje. Życzę projektowi powodzenia, aby odniósł jak największy sukces” – powiedział po podpisaniu dokumentu marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Nowe kierunki mają działać w strukturach Instytutu Nauk Medycznych, który jest w stadium organizacji. Koordynatorką ds. jego utworzenia została była dyrektor szpitala Jana Pawła II dr Anna Prokop-Staszecka. W planie jest powołanie również Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, prowadzącego działalność naukowo-badawczą.

 – Placówki medyczne mają kluczową rolę w praktycznym kształceniu studentów medycyny. Podjęta dzisiaj współpraca zarówno ze Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, jak i Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym. im. św. Jana Pawła II umożliwi studentom korzystanie z dobrodziejstw zaplecza szpitali. Podejmą oni naukę w nowoczesnych warunkach, pod okiem doświadczonych lekarzy i specjalistów w różnych dziedzinach medycyny. To nie tylko zwiększy ich kompetencje zawodowe, ale także pomoże w kształtowaniu profesjonalnego podejścia do pacjentów i rozwijaniu umiejętności interpersonalnych – podkreśla Urząd Marszałkowski.

– Od kilku lat nasz Uniwersytet stale modyfikuje ofertę dydaktyczną, by odpowiadała nie tylko na potrzeby rynku pracy, ale i na wyzwania, przed jakimi stajemy jako społeczeństwo. Jest to doceniane przez studentów, których liczba od kilku lat znacząco rośnie. Wszystkie ekspertyzy wskazują na konieczność poszerzania ilości miejsc na kierunkach medycznych – stąd też prowadzimy już od kilkunastu miesięcy intensywne przygotowania, by pierwszych studentów kierunku pielęgniarstwo przyjąć już za kilka miesięcy. Wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego jest dla mnie docenieniem naszych starań – mówi Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Piotr Borek.

W Małopolsce medycynę można studiować na trzech publicznych uczelniach: Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu i Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Od października 2024 r. kierunek lekarski ma ruszyć na Akademii Tarnowskiej
ka

 

.

Najnowsze

Co w Krakowie