Urlop wypoczynkowy – od czego zależy ilość dni wolnych od pracy?

Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu. Jednak przy wyliczaniu czasu odpoczynku, trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki: rodzaj umowy, wiek, a także staż pracy. Jeśli zastanawiasz się, na ile dni urlopu możesz liczyć, jesteś w dobrym miejscu!

Umowa o pracę

Urlop pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wyznacza Kodeks pracy (art. 14 KP). Zgodnie z definicją każdy pracownik ma prawo do „corocznego, płatnego i nieprzerwanego” urlopu (art. 152 KP). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby przewidywaną długość urlopu podzielić sobie na kilka części, o ile przynajmniej jedna z nich trwa nieprzerwanie 14 dni następujących po sobie. Ile dni urlopu może mieć zagwarantowanych pracownik?

Osoba z podpisaną umową o pracę na pełny etat może liczyć na gwarantowane 20 lub 26 dni urlopu płatnego. Pierwsza liczba obowiązuje osoby o stażu pracy niższym niż 10 lat. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat, dni urlopu ulegają stosownemu podzieleniu. Osoby pracujące na pół etatu będzie więc obowiązywać zakres 10/13 dni urlopu.

Wymiar 26 dni urlopu wyliczany jest również na podstawie odbytego wykształcenia. Do okresu odbytego stażu pracy wlicza się bowiem okres pobierania nauki (art. 155 KP). Rodzaje pobieranego wykształcenia nie sumują się, zawsze obowiązuje najwyższy z nich. Najmniej na staż wpływa edukacja w zasadniczej szkole zawodowej (do 3 lat okresu stażu). Największy wpływ ma odbycie studiów wyższych w szkole wyższej lub na uniwersytecie. Okres ten liczony jest jako 8 lat stażu pracy.

Sposób wykorzystania zaległego urlopu

W związku z pandemią COVID-19 wprowadzono szereg zmian w prawie pracy w różnych krajach, w tym w Polsce. Kluczowa zmiana dotyczy sposobu wykorzystywania zaległego urlopu. Od 2021 roku pracodawca ma możliwość skierowania pracownika na zaległy urlop. To, ile dni urlopu zaległego może być wykorzystane w ten sposób, zależy wyłącznie od pracodawcy. Ustawodawca narzuca jedynie górny limit takiego urlopu – powinien być on nie dłuższy, niż 30 dni. 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie