W Krakowie powstał zespół ds. przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa

To oni mają ocenić potencjalne zagrożenia dla miasta, jakie przyniesie spowolnienie gospodarcze spowodowane epidemią koronwirusa. I to oni mają wypracować rozwiązania pomocowe dla mieszkańców i wskazać ewentualne oszczędności w wydatkach z budżetu miasta. Prezydent Jacek Majchrowski powołał zespół zadaniowy ds. przeciwdziałania skutkom epidemii Covid-19 w Krakowie.

O powołanie takiego zespołu apelowali radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Przekonywali – mimo różnic politycznych – że tylko wszyscy wspólnie mogą wypracować dobre rozwiązania,które zminimalizują negatywne skutki epidemii koronawirusa. Prezydent od samego początku przychylnie odnosił się do tej inicjatywy, a teraz spełnia postulat radnych.

Nowy zespół ma najpierw ocenić potencjalne zagrożenia dla miasta i jego mieszkańców. Powinien też określić wpływ tych zagrożeń na realizację obowiązującego budżetu miasta Krakowa. A potem musi wypracowywać i uzgodnić propozycje działań mających na celu najbardziej optymalne zmiany wydatków i dochodów budżetu miasta Krakowa. Jego zadaniem będzie także wypracowywanie i uzgadnianie rozwiązań pomocowych czy wsparcia dla mieszkańców oraz poszczególnych branż zawodowych w Krakowie.

GS

Skład zespołu

Przewodniczący Zespołu – Jerzy Muzyk, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju
Członkowie Zespołu:
Małgorzata Okarmus, Skarbnik Miasta Krakowa,
Marcin Hanczakowski, Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa,
Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Elżbieta Kois-Żurek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia,
Magdalena Węgrocka-Szwalec, Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji,
Michał Drewnicki, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
Mariusz Kękuś, Radny Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
Włodzimierz Pietrus, Radny Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości,
Andrzej Hawranek, Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
Jakub Kosek, Radny Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
Michał Starobrat, Radny Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska,
Rafał Komarewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Przyjazny Kraków,
Jacek Bednarz, Radny Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Przyjazny Kraków,
Łukasz Maślona, Radny Miasta Krakowa, członek Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców.

Ogródki na Rynku Głównym gotowe na powrót krakowian i turystów (ZDJĘCIA)

Najnowsze

Co w Krakowie