Jak będzie wyglądał Park Zakrzówek?

34 wizje Parku Zakrzówek wpłynęły do Urzędu Miasta Krakowa. To efekt międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Parku. Termin składania prac minął w poniedziałek.

Przedmiotem konkursu było wykonanie koncepcji Parku Zakrzówek – na obszarze terenów zielonych Krzemionek Zakrzowskich, o łącznej powierzchni ok. 62 ha terenów, położonych w bezpośredniej bliskości historycznego centrum miasta (niecałe 2 km od Wawelu), z najbardziej charakterystycznym elementem w postaci niefunkcjonującego już kamieniołomu, częściowo zalanego przez wody gruntowe.

Zbiornik zalewu jest elementem wyjątkowym, o powierzchni ok. 16,8 ha, głębokości ponad 30 m i skalistych, prawie pionowych ścianach (najwyższe fragmenty przekraczają o ponad 30 m lustro wody). – Przestrzeń objęta konkursem została silnie przekształcona w wyniku wielowiekowej działalności kamieniołomu, po której pozostały charakterystyczne hałdy. Obszar ten ukazuje unikatowe, rozległe panoramy Krakowa. Jest miejscem występowania chronionych gatunków flory i fauny oraz zabytków (stanowisk archeologicznych i obiektów militarnych) – mówi Jan Machowski z biura prasowego magistratu.

Zadanie konkursowe objęło projekt parku (komunikacji, małej architektury, punktów widokowych, elementów strefy urządzonej przestrzeni sportów wodnych i kąpieliska), towarzyszących przestrzeni rekreacyjnych na jego granicy oraz budynki: Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z Obsługą Zwiedzających, centrum sportów wodnych, zaplecza kąpieliska, wypożyczalni sprzętu sportowego, małych pawilonów handlowych (kiosków). Koncepcja powinna określać relacje projektowanych obiektów z otoczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z: lokalizacji, zapisów obowiązującego MPZP Zakrzówek i MPZP św. Jacka, powiązań komunikacyjnych, wymagań funkcjonalnych, tradycji kulturowych, ochrony przyrody, ochrony krajobrazu i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Na wrzesień zaplanowano także plenerowy pokaz na terenie Zakrzówka trzech najlepszych prac.

Harmonogram konkursu:

Ogłoszenie konkursu – 29.02.2016

Składanie pytań do regulaminu konkursu – do 18.03.2016

Publikacja odpowiedzi na pytania do regulaminu konkursu – 04.04.2016

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie – 11.04.2016 do godziny 15.00

Wysłanie zawiadomień do uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie i zaproszeń do złożenia prac konkursowych – do 18.04.2016

Wizja lokalna z przedstawicielami zamawiającego oraz strony społecznej – o dokładnym terminie i miejscu wydarzenia uczestnicy zostaną powiadomieni nie później niż na 14 dni przed planowaną wizją – od 22.04.2016 do 08.05.2016.

Składanie prac konkursowych – 18.07.2016 do godziny 15.00

Rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników konkursu – 06.09.2016

Wystawa pokonkursowa oraz dyskusja – wrzesień 2016

Przekazanie ogłoszenia o wynikach Urzędowi Publikacji Wspólnot Europejskich – 06-07.09.2016

Wypłata nagród – do 28.09.2016

Zwrot prac nienagrodzonych i niewybranych przez sąd konkursowy do dalszych publikacji – od 20.09.2016 do 27.09.2016

Nagrody (kwoty brutto):

– pierwsza nagroda – 100 000

– druga nagroda – 50 000

– trzecia nagroda – 30 000

– dwa wyróżnienia po 10 000

(ip)

fot.  Arcadiuš via Foter.com / CC BY

Najnowsze

Co w Krakowie