Komunikacja zbiorowa za darmo. Nowe zasady

Znamy nowe zasady  bezpłatnych przejazdów krakowskimi autobusami i tramwajami. Podczas środowej sesji Rady Miasta radni zdecydowali w sprawie zmiany uchwały z 16 grudnia 2015 roku o wprowadzeniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie na podstawie dowodu rejestracyjnego sytuacji wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych norm jakości powietrza.

Zatwierdzone przez Radę Miasta zmiany w zapisie uchwały wprowadzają następujące zasady:

  • zliczanie średnich stężeń pyłu PM10 będzie się odbywać dwukrotnie w ciągu dnia – od 1:00 do 16:00 i od 12 do 22. Jeśli średni poziom pyłu przekroczy 150 mikrogramów na metr sześcienny w jednej ze średnich godzinowych, to na następny dzień od 0:00 do 24:00 na terenie Krakowa będzie obowiązywała darmowa komunikacja miejska na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego;

zrezygnowano za to z warunku, by na jednej stacji średnie stężenie wynosiło więcej niż 200 mikrogramów na metr sześcienny.

(ip)

Zobacz także