Kraków wsród europejskich miast apelujących o uregulowanie najmu krótkoterminowego

Musisz przeczytać

Dwadzieścia dwa miasta z Europy wystosowały apel w sprawie lepszego uregulowania przez UE internetowych serwisów oferujących krótkoterminowy wynajem mieszkań. Wśród polskich miast sygnatariuszami dokumentu zostały Warszawa i Kraków.

Sojusz Miast Europejskich, którego członkiem jest Kraków, skupiający najbardziej atrakcyjne turystycznie miasta m.in. Paryż, Barcelonę, Berlin, Wiedeń, Brukselę, Monachium, Pragę, Lyon, wystosował pismo do komisarzy o przedstawienie pod obrady Parlamentu Europejskiego jeszcze w tym roku, wniosku legislacyjnego dotyczącego regulacji turystycznego najmu krótkoterminowego (TNK). List ten został również wsparty przez europejskich parlamentarzystów.

Przedstawiciele miast apelują do władz Unii Europejskiej o aktualizację obowiązujących przepisów usług krótkoterminowego najmu oferowanego przez platformy internetowe. Główny postulat dotyczy konieczności udostępniania przez te serwisy danych dotyczących wynajmu, co umożliwi włodarzom miast ochronę interesu publicznego i utrzymanie przystępności cenowej lokali. Rosnąca popularność krótkoterminowego najmu wpływa na wzrost cen mieszkań, szczególnie w dzielnicach, które cieszą się największą popularnością wśród turystów.

Mieszkańcy Krakowa coraz częściej wyrażają swoje obawy dotyczące uciążliwości spowodowanych przez TNK. Oprócz negatywnego (w niektórych dzielnicach) wpływu na komfort życia mieszkańców oraz gwałtownie rosnących czynszów i cen domów, zgłaszają: hałas, zagrożenia dla zdrowia, powolne znikanie sklepów.

Obecnie jesteśmy świadkami powrotu do aktywności turystycznej sprzed pandemii, co sprawia, że ostrzeżenie OECD, że „w miarę ustępowania zagrożenia COVID-19, ponowny wzrost cyfrowego wynajmu za pomocą platform internetowych może dalej wywierać presję na zasoby mieszkaniowe”.

Sygnatariusze apelu wnioskują o stworzenie lepszego i skuteczniejszego systemu, który umożliwi wszystkim platformom zrozumienie i przestrzeganie przepisów w całej UE. Jednocześnie nowelizacja przepisów prawnych powinna umożliwić władzom lokalnym monitorowanie tego zjawiska na swoim terenie, a także umożliwić egzekwowanie prawa. Regulacje powinny zapewnić dostęp do danych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie TNK. W przypadku, gdy rejestracja wynajmu jest wymagana przez przepisy krajowe lub lokalne, platformy powinny wymagać, aby podmioty działające w TNK zamieszczały w swoich ofertach numery rejestracyjne. Tylko takie oferty mogłyby być publikowane na platformach rezerwacyjnych. Baza danych numerów rejestracyjnych powinna być łatwo dostępna dla platform. Proponujemy zatem wprowadzenie obowiązku wymiany danych niezbędnych do egzekwowania przepisów lokalnych oraz wprowadzenie unijnego narzędzia internetowego do wymiany informacji między właściwymi organami, a platformami krótkoterminowego najmu.”

(JS)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca