Modrzejówka nie zostanie udostępniona mieszkańcom

Nie ma możliwości udostepnienia Modrzejówki mieszańcom Krakowa. W maju  mieszkańcy wystosowali petycję do prezydenta i radnych, z prośbą o wykup zabytkowej i niszczejącej Willi Modrzejówki mieszczącej się przy al. Grottgera i udostępnienie jej krakowianom. Teraz do sprawy odniósł się prezydent Jacek Majchrowski – Podlegle mi merytorycznie służby przeprowadziły wnikliwą analizę aktualnego stanu faktycznego związanego z planem udostępnienia przez Miasto ,,Modrzejówki” na cele publiczne. Nie ma możliwości podjęcia dalszych działań w celu udostepnienia budynku i jego otoczenia mieszkańcom Krakowa – informuje prezydent Majchrowski.  

Mieszkańcy oraz miłośnicy Krowodrzy przygotowali petycje, w której apelują do Prezydenta oraz Rady Miasta Krakowa o wykup niszczejącej od wielu lat willi „Modrzejówka” wraz z przylegającym do niej ogrodem. Twórcy petycji wskazują, że miejsce to ma ogromny potencjał dla realizacji przedsięwzięć związanych z historią, kulturą, sztuką, rekreacją, czy edukacją ogrodniczą, a otwarcie „Modrzejówki” na Młynówkę Królewską pozwoli powiększyć teren parku. Z podobnym apelem wyszli radni miejscy. W przyjętej uchwale zwracają się do prezydenta  o „podjęciu wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych działań mających na celu udostępnienie budynku „Modrzejówki” i jego otoczenia mieszkańcom Krakowa poprzez jej wykup i włączenie przyległych terenów zielonych do parku Młynówka Królewska”

W odpowiedzi na postulaty mieszkańców i radnych, Jacek Majchrowski w piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta Rafała Komarewicza, wskazuje m.in:  ” Arcybractwa Miłosierdzia wykluczyło możliwość zbycia na rzecz Gminy Miejskiej Kraków budynku „Modrzejówki”, jak również nie zaproponowało innej formy udostepnienia budynku. Odnosząc się do kwestii udostepnienia przyległych terenów zielonych , prezydent Majchrowski wskazuje, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie stwierdzono konieczności wyznaczenia terenów zieleni, w tym terenów dostępnych publicznie. 

 – Zgodnie z uregulowaniami wynikającymi z dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030,  którego gtównym celem jest określenie spójnej, planowej i długoterminowej polityki rozwoju terenów zieleni w Krakowie, dla obszaru ,,Modrzej6wki” nie stwierdzono konieczności wyznaczenia terenów zieleni (w tym terenów dostępnych publicznie) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – wskazuje Jacek Majchrowski.

Czy to definitywne zamyka sprawę? Niekoniecznie. Światełko w tunelu widzi radny Grzegorz Stawowy – Nadzieję widzę w innych ustaleniach z Komisji Planowania niż te opisane w piśmie . Na Komisji ustalono inne możliwości zagospodarowania jak np. użyczenie czy wieloletnią dzierżawę, a o tym Prezydent nie wspomina. Wydaje mi się, że jest jeszcze pole do działania – mówi redakcji KRKNews.pl  Grzegorz Stawowy

XIX-wieczna willa “Modrzejówka” należała niegdyś do wybitnej aktorki, obywatelki i filantropki – Heleny Modrzejewskiej, która planowała spędzić tu resztę swojego życia. Część budynku zamierzała też przeznaczyć na działalność związaną z kulturą i edukacją. W willi, której forma nawiązuje do architektury uzdrowiskowej (dziś to już bardzo rzadki przykład w Krakowie), zachował się jeszcze oryginalny drewniany ganek. Szczątkowo przetrwał też dawny ogród, niegdyś obsadzony modrzewiami. W roku 2000 willa i otaczające ją osiedle dawnych budynków robotniczych „Modrzejówka” zostały wpisane do rejestru zabytków.

Miasto już raz podjęło próbę wykupu Modrzejówki, ale właściciel Arcybractwo Miłosierdzia zaproponowało wówczas dzierżawę. Rozmowy na temat długotrwałego użytkowania „Modrzejówki” przez Gminę Miejską Kraków na cele kulturalne prowadzone były w 2018 r. ostatecznie nie doszło do przedstawienia oferty przez Arcybractwo Miłosierdzia.

1700 mieszkańców Krakowa podpisało petycje „Ocalmy Modrzejówkę”

Patrycja Bliska 

Krakowskie IT to nie tylko korporacje i startupy. Co tworzą krakowskie software house’y?

Najnowsze

Co w Krakowie