Jacek Majchrowski z absolutorium

Radni przegłosowali absolutorium dla Jacka Majchrowskiego za ubiegły rok. Działalność prezydenta Krakowa negatywnie ocenili radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium.

Radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzili się z pozytywną oceną wykonania budżetu Krakowa przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Największe zastrzeżenia dotyczyły środków przeznaczonych na utrzymanie i zwiększenie terenów zielonych. Radni wskazywali również na problemy z zadłużeniem miasta oraz zagrożeniem dla płynności finansowej Krakowa.

Mimo wątpliwości części radnych, głosami Platformy Obywatelskiej i prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków, przegłosowano absolutorium. Za głosowało 24 radnych.

(pt)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie