Władze ArcelorMittal: nie zamkniemy huty w Krakowie

– Wbrew pogłoskom i niektórym opiniom nasz krakowski oddział nie zostanie zamknięty. Zarząd firmy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić temu oddziałowi zrównoważony rozwój i rentowność – zapewnia Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland.

Deklaracja dalszej działalności huty w Krakowie padła podczas zorganizowanego przez miasto zdalnego spotkania z przedstawicielami kombinatu metalurgicznego, związków zawodowych działających na terenie huty oraz podmiotów kooperujących. Władze samorządowe reprezentowali: zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców Bogusław Kośmider oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Marek Cebulak. Celem spotkania było uzyskanie od przedstawicieli spółki ArcelorMittal Poland aktualnej wiedzy o sytuacji pracowników części surowcowej huty oraz o planach działań osłonowych, które zostaną podjęte, aby zminimalizować skutki ewentualnych zwolnień. Chodziło także o poznanie oczekiwań strony związkowej i pracodawców kooperujących z kombinatem.

Huta nie zniknie

Podczas spotkania Sanjay Samaddar, prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal Poland, podkreślił, że krakowski oddział kombinatu – poza częścią surowcową – pracował i pracuje nadal. – Wbrew pogłoskom i niektórym opiniom nasz krakowski oddział nie zostanie zamknięty. Zarząd firmy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić temu oddziałowi zrównoważony rozwój i rentowność. ArcelorMittal Poland zawsze czuł się odpowiedzialny za pracowników i tak jest nadal – zapewnił Sanjay Samaddar.

Podkreślił też, że prowadzony jest dialog w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań dla pracowników dotkniętych zamknięciem części surowcowej. Zgodnie z informacją przekazaną przez prezesa ArcelorMittal Poland, z grupy 1200 pracowników części surowcowej do tej pory już około 550 osób znalazło zatrudnienie w innych częściach przedsiębiorstwa, przeszło na emeryturę lub kontynuuje karierę w innych firmach. Zatem firma poszukuje rozwiązań dla około 650 osób.

Co z pracownikami?

Kombinat ma dla nich kilka propozycji, które konsultowane są ze związkami zawodowymi. Część pracowników wykonuje swoją pracę w innych działach firmy, niektóre osoby zajmą się pracami, które krakowska huta wykonuje na rzecz Dąbrowy Górniczej. Trzecią grupę stanowią pracownicy, którzy przejdą na emeryturę. Kolejna grupa pracowników to osoby, które nabędą uprawnienia emerytalne. Tym osobom pracodawca chce zaproponować pakiety przedemerytalne. Dużej grupie pracowników zaproponowane zostanie zatrudnienie w Krakowie, m.in. w spółkach zależnych od ArcelorMittal Poland.

ArcelorMittal Poland zamierza też zaproponować pracownikom zatrudnienie w Dąbrowie Górniczej lub pozostałych oddziałach w województwie śląskim. Za dojazd zostaną im wypłacone dodatki, zorganizowany zostanie także transport. Firma deklaruje też, że osoby, które wyrażą zgodę na dojeżdżanie do pracy w tym regionie, w przyszłości, podczas rekrutacji na stanowiska w Krakowie, będą miały pierwszeństwo.

Wiceprezydent Krakowa Bogusław Kośmider oraz dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zadeklarowali w imieniu krakowskiego samorządu chęć włączenia się w pomoc dla pracowników kombinatu.

Nie jest dobrze

Sytuacja w podmiotach kooperujących z hutą nie jest łatwa, obecni na spotkaniu przedstawiciele firm Stalhut i HPR wskazali na spadek obrotów w ostatnim czasie.

Głos zabrał również przedstawiciel związków zawodowych działających w ArcelorMittal Poland. Wyraził on obawę o los tych pracowników, którzy mogliby nie znaleźć zatrudnienia. Podkreślił, że firmy kooperujące z kombinatem również zostaną dotknięte zamknięciem części surowcowej. Firmy te już od roku wykonywały zmniejszoną ilość zadań dla huty, jednak były wspierane przez państwo.

Może przyjdą lepsze czasy

Prezes ArcelorMittal Poland potwierdził wolę kontynuowania pracy koksowni oraz części przetwórczej huty. Koks produkowany w Krakowie będzie wykorzystywany w Dąbrowie Górniczej. Jeśli chodzi o część przetwórczą, przedsiębiorstwu zależy na wykorzystaniu sytuacji, kiedy po kryzysie zwiększy się zapotrzebowanie na stal. Grupa ArcelorMittal po sprzedaży oddziałów w Czechach i Rumunii chce utrzymać działalność w Polsce, a co za tym idzie – obecność w tej części Europy.

Prezes huty zaznaczył, że jeśli uda się znaleźć zatrudnienie dla wszystkich pracowników części surowcowej, nie zmieni się również poziom podatków odprowadzanych przez przedsiębiorstwo do budżetu Krakowa.

Ponowił też deklarację otwartości na postulaty dotyczące ochrony powietrza i zapewnił o niezmiennym poziomie zaangażowania w partnerstwo z Krakowem.

W związku z deklaracją ArcelorMittal Poland dotyczącą znalezienia zatrudnienia dla jak największej liczby pracowników części surowcowej huty wstrzymano prace nad porozumieniem z Grodzkim Urzędem Pracy w Krakowie (miało ono dotyczyć wsparcia szkoleń i pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób zagrożonych utratą pracy).

Kolejne spotkanie konsultacyjne planowane jest w drugiej połowie listopada.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie