Co dalej ze skażoną wodą w szpitalu? Znamy decyzje sanepidu

Musisz przeczytać

27 października br. Sanepid zamknął szpital  im. Jana Pawła II w związku z wykryciem w instalacji wodociągowej placówki bakterii grupy coli. Szpital wstrzymał operacje i przyjęcia nowych pacjentów. Jak poinformował rzecznik szpitala badania w dniu 29 października nie wykazały skażenia wody

 

 – Badania próbek wody pobranych w dniu 29.10.2022 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II nie wykazały skażenia wody w wodociągu lokalnym Szpitala bakteriami z grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych w żadnym punkcie poboru próbek – poinformował prof. dr hab. n.med. Grzegorz Gajos , pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Edukacji w Współpracy z Mediami.

Grzegorz Gajos dodaje, że szpital „otrzymał w dniu 31.10.2022 o godzinie 13:12. pismo z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w którym stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”

Skażona woda w szpitalu Jana Pawła II. Wstrzymane operacje i przyjęcia pacjentów

Przypomnijmy, w dniu 27.10.2022 roku w godzinach popołudniowych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał decyzję nr 571/2022 z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. „Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet”. Decyzja została wydana na podstawie wyników badań, z których wynikało, że w zbiornikach wody zmieszanej (75% wody z MPWiK i 25% wody ze studni Szpitala) zaopatrujących Szpital w wodę, znajdowały się bakterie z grupy coli w ilości 54jtk/100ml.

Natomiast diagnostyka laboratoryjna ww. próby wodny nie wykazała obecności Escherichia coli (wynik 0 jtk/100 ml wody) oraz Enterokoków kałowych (wynik 0 jtk/100 ml wody).

Szpital zgodnie z decyzją Sanepidu zapewnił zastępcze źródło wody do spożycia oraz do celów higienicznych. Woda dostarczana była w beczkowozach przez Wodociągi Miasta Kraków S.A. Szpital wprowadził również odpowiednie procedury utrzymywania czystości budynków i zapewnił bezpieczeństwo pacjentów.

Wypełniając decyzję Sanepidu, przystąpiono do przełączenia poboru wody z pominięciem zbiorników gromadzących wodę. Woda do szpitala jest obecnie dostarczana bezpośrednio do wodociągu lokalnego Szpitala od MPWiK. Rozpoczęto gruntowne czyszczenie zbiorników wody zmieszanej.

W dniach 29.10.2022 roku pobrano – zgodnie z procedurą – kolejne próbki wody do jej badania. W godzinach przedpołudniowych 31.10.2022 roku otrzymano wyniki, które nie wykazały skażenia wody w wodociągu lokalnym Szpitala bakteriami z grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych w żadnym punkcie poboru próbek.

(JS

 

 

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca