Nie ma chętnych do pomagania przy ŚDM!

Do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży zostało już tylko nieco ponad 3 miesiąca. Nadal jednak Komitet Organizacyjny nie zakończył rekrutacji wolontariuszy, którzy będą pomagali przy organizacji wydarzenia. Do tej pory zgłosiło się około 10 tys. osób z Polski, chętnych do pomocy. Poszukiwania jednak trwają, gdyż nadal potrzeba około 8 tys. osób. Brakuje również miejsc w domach krakowian, którzy mieliby oferować nocleg dla pielgrzymów.

Zadaniem wolontariuszy pracujących przy organizacji Światowych Dni Młodzieży będzie głównie informowanie osób biorących udział w wydarzeniu o miejscu i godzinie uroczystości planowanych w ramach ŚDM. Dodatkowo pomocnicy będą wskazywać pielgrzymom miejsca zbiórek, obsługi medycznej oraz pomagać w sprawnym przemieszczaniu się pod Krakowie.

W ramach wolontariatu, w Krakowie pracować będą nie tylko osoby z Polski, ale również z takich krajów jak: Meksyk, Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Wietnam czy Korea Południowa. W sumie do pomocy zgłosiło się ponad 7 tysięcy chętnych z zagranicy, ale udało się pozytywnie zweryfikować ponad 3 tysiące. To jednak rodzimi wolontariusze będą stanowili trzon komórki pomagającej organizatorom. Niestety obecne 10 tys. osób, to wciąż za mało, bo potrzeba dodatkowo około 8 tys. rąk do pracy.

Przyjmij pielgrzyma

Księża wciąż nawołują również do przyjmowania pielgrzymów biorących udział w Światowych Dniach Młodzieży pod swój dach. Każda z parafii została zobowiązana do zapewnienia noclegu dla określonej liczby wiernych, niestety wyliczenia kurii ciężko zrealizować. – Na ostatniej mszy świętej ksiądz w naszej parafii mówił, że kuria zleciła znalezienie noclegu dla około dwóch tysięcy pielgrzymów, ale do tej pory zaoferowano w naszej parafii zaledwie 200 miejsc – przyznaje Iwona Moś z Kurdwanowa. – Tylko w naszej parafii potrzeba jeszcze 1800 miejsc dla pielgrzymów, ale po rozmowie z sąsiadką wiem, że ludzie raczej niechętnie przyjmują pod swój dach młodzież, które przyjedzie na ŚDM. Nie do końca chyba ufają w to, kogo przyjmują pod dach – dodaje mieszkanka ul. Wysłouchów.

Organizatorzy szacują, że w Światowych Dniach Młodzieży udział weźmie około 2 mln osób. Dla odpowiedniego zabezpieczenia imprezy niezbędne są ręce do pracy, które pomogą organizatorom w koordynacji wszystkich działań. Wszyscy kandydaci na wolontariuszy muszą przejść selekcję i uzyskać pozytywną opinię służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ma ona za zadanie wyłonić najbardziej odpowiedzialne i godne zaufania osoby, które będą chciały zaangażować się w pomoc dla 2,5 mln pielgrzymów, którzy w czasie Światowych Dni Młodzieży będą przebywali w Krakowie. Wolontariusze będą nie tylko mobilnymi punktami informacyjnymi, ale również zostaną przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy.

Płać i pomagaj

Poszukiwani są głównie wolontariusze krótkoterminowi, którzy do pracy przy ŚDM będą musieli stawić się tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia, tak by 18 lipca móc rozpocząć wszystkie niezbędne szkolenia, w trakcie których poznają szczegóły dotyczące komunikacji miejskiej i programu ŚDM.

Warto pamiętać, że udział w Światowych Dniach Młodzieży w ramach wolontariatu, to nie tylko możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji imprez i poznania wielu osób z całego świata, ale również konieczność uiszczenia opłaty za tzw. „pakiet wolontariusza”. Najtańsze z nich kosztują 50 a najdroższe 300. Dzięki nim ochotnicy będą mieli zapewnione darmowe korzystanie z komunikacji miejskiej, ubezpieczenie i plecak pielgrzyma, w którym znajdą się m.in. modlitewnik, przewodnik pielgrzyma, mapa Krakowa oraz koszulka i czapka Światowych Dni Młodzieży.

Wszyscy chętni do włączenia się w pomoc przy organizacji ŚDM mają czas tylko do końca miesiąca. Szczegóły dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

(pt)

fot. michael_swan via Foter.com

6 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie