W centrum Krakowa powstało 238 miejsc postojowych

Trwają  prace wprowadzające poziome oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Białe i niebieskie koperty pojawiły się na obszarze Starego Miasta, Kazimierza i Stradomia. Oznakowanie zostało wcześniej usunięte, bo nie korespondowało z zabytkową zabudową centrum Krakowa. Taką decyzje wydało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od której odwołał się magistrat. Obecne prace to wcielenie w życie wyroku sądu, który decyzję ministerstwa uchylił.

Przypomnijmy: wcześniejsze oznakowanie zostało usunięte w związku z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 14 listopada 2018 r. Stanowiła ona, że na obszarze wpisanym na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO, obejmującym Kraków Stare Miasto w granicach Plant oraz dawne miasto Kazimierz ze Stradomiem, oznakowanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, oznaczonych kopertami z wypełnieniem, należy usunąć.

Miasto odwołało się od tej decyzji. Sąd przychylił się do argumentów przedstawianych przez miasto i uchylił wydaną decyzję, argumentując, między innymi, że „jeżeli osoba odpowiedzialna za organizację ruchu na drodze uzna, że zastosowanie innego rodzaju oznakowania jest niewystarczające, to może dokonać oznakowania poziomego”.

 – Przywrócenie oznakowania poziomego na tym obszarze ma na celu zwiększenie czytelności i jednoznaczności obowiązującej organizacji ruchu, w szczególności pod kątem regulacji zasad parkowania pojazdów i bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego – informował po uchyleniu decyzji Ministerstwa Kultury urząd miasta. 

Od połowy września drogowcy wymalowali do tej pory 238 kopert, w tym 115 białych kopert oraz 123 z niebieskim tłem i piktogramem. Ekipy odpowiedzialne za malowanie będzie można spotkać m.in.: na ul. Paulińskiej, na skrzyżowaniu św. Jana i św. Marka czy na ul. Szczepańskiej.

 – Na terenie samego Starego Miasta farbą pokryto ponad 3 tys. m² powierzchni. Wymalowano. Mając na uwadze fakt, że działania te będą prowadzone na obszarze wpisanym na Listę Światową Dziedzictwa UNESCO, malowanie oznakowania zostanie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

Koszt wymalowania miejsc na terenie UNESCO to ok. 67, 5 tys. zł.

fot. ZDMK.pl

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie