Krakowscy naukowy odkryli, dlaczego obrazy starych mistrzów są odporne na warunki środowiskowe

Naukowcy z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie odkryli, dlaczego tak wrażliwe obiekty jak obrazy starych mistrzów są odporne na warunki środowiskowe. Odkrycie to pozwoli na wprowadzenie energooszczędnych metod ochrony dzieł sztuki.

Badacze wyznaczyli własności mechaniczne olejnych warstw malarskich po 30 latach wysychania. Pokazali, że wraz z upływem czasu farby stają się sztywne i kurczą się, co prowadzi do powstawania spękań warstwy malarskiej obrazów. Powstawanie spękań zależy zatem przede wszystkim od zmian w samej materii, a w znacznie mniejszym stopniu, jak wcześniej przypuszczano, od wahań temperatury i wilgotności w salach wystawowych muzeów czy magazynach.

– Osiągnięcie to pozwala z jednej strony zrozumieć, jak powstaje krakelura, czyli siatka spękań, w obrazach, z drugiej zaś – otwiera drogę do mniej rygorystycznej regulacji mikroklimatu w muzeach. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii przez urządzenia zapewniające taką regulację – mówi kierownik zespołu naukowców – prof. Łukasz Bratasz. Wprowadzenie energooszczędnych metod ochrony dzieł sztuki będzie miało duże znaczenie w dobie kryzysu energetycznego, a także będzie stanowiło ważną inicjatywę w zakresie ochrony dziedzictwa, mającą na celu ograniczenie globalnej zmiany klimatu.

Wyniki, które opublikowano w Heritage Science i uzyskano w ramach projektu CollectionCare, finansowanego przez Komisję Europejską, są wykorzystane do modelowania obrazów i opracowania wytycznych środowiskowych dla muzeów w Polsko-Norweskim projekcie GRIEG-Craquelure finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie