Nowa sygnalizacja świetlna na Armii Krajowej

Na ulicy Armii Krajowej – na przejściu dla pieszych położonym pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Piastowską i z ul. Przybyszewskiego – została uruchomiona nowa sygnalizacja świetlna.

Od ul. Zarzecze do wysokości ul. Gramatyka było to jedyne niezabezpieczone sygnalizacją przejście. Dlatego w celu zachowania spójnych rozwiązań zdecydowano się na uruchomienie kolejnej sygnalizacji – tłumaczą urzędnicy. – Takie rozwiązanie jest następnym etapem działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych, w tym wypadku na przejściu dla niechronionych uczestników ruchu w rejonie przystanków autobusowych „Przybyszewskiego”.

Sygnalizacja została zaprojektowana tak, aby była skoordynowana z działaniem funkcjonujących już sygnalizacji wzdłuż ul. Armii Krajowej. Dodatkowo, została ona włączona do Systemu Sterowania Ruchem. – Przez najbliższe tygodnie będzie trwała kalibracja jej programów do rzeczywistych warunków ruchu drogowego – zaznaczają drogowcy.

Już w ubiegłych latach w tym rejonie wprowadzono rozwiązania, które podniosły poziom bezpieczeństwa pieszych. Teraz zdecydowano się na to dodatkowe zabezpieczenia ze względu na spodziewane zwiększenie natężenia ruchu pieszych spowodowanego oddaniem do użytku nowych budynków mieszkalnych. W ramach umowy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa inwestor budujący bloki zastąpi istniejące rozwiązania wzbudzaną sygnalizacją świetlną.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie