Jest petycja o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiego Kuratora Oświaty!

Stowarzyszenie Młodzi Demokraci – Małopolska skierowało do ministra edukacji oraz wojewody małopolskiego petycję o odwołanie ze stanowiska Barbary Nowak.

„Powszechnie znane są wypowiedzi pani Kurator, które wzbudziły oburzenie w całej Polsce. Twierdziła ona np. że wywieszenie preambuły Konstytucji w krakowskich szkołach jest działaniem politycznym antagonizującym społeczeństwo, określiła środowisko LGBT jako promujące pedofilię i mające na celu zniszczenie świata i stworzenie nowego neo-barbarzyńskiego ładu, zwracała się także do uczniów, by wzorem swojego patrona Jana III Sobieskiego walczyli z islamem” – zaczynają w piśmie skierowanym do wojewody i ministra edukacji.

Młodzi Demokraci argumentują, że tego wypowiedzi kurator całkowicie zaprzeczają wartościom, które powinny być przekazywane młodzieży i dalekie są od postawy patriotycznej, tolerancyjnej i prospołecznej, zarzucają też Nowak kontrowersyjny, „niekiedy nawet wulgarny” sposób wyrażania zdania.

Zwracają też uwagę, że Nowak  otrzymała uprawnienia powoływania zarówno rzeczników dyscyplinarnych, jak i członków komisji dyscyplinarnych, którzy orzekają w sprawach wszczynanych przez rzeczników.

„Chcemy w Małopolsce rzetelnej i profesjonalnej edukacji, wolnej od ideologii, indoktrynacji, dyskryminacji, nietolerancji czy anty-naukowych poglądów. Nie chcemy ze strony osoby, która odpowiada za wychowanie młodych Polaków wypowiedzi wulgarnych, powszechnie gorszących oraz szerzących postawę nietolerancyjną czy wrogą wobec części społeczeństwa. Domagamy się, by w małopolskich szkołach promowane były poglądy oparte na wolności i godności każdego człowieka, bez względu na światopogląd, wyznanie, orientację, płeć czy pochodzenie. Chcemy, by małopolską oświatą zarządzała osoba szerząca pozytywne wartości, dążąca do porozumienia i wzajemnego zrozumienia, która za swój priorytet będzie brać zawsze dobro dzieci i młodzieży, a nie czyjkolwiek interes polityczny” – piszą autorzy petycji.

Pełna treść petycji oraz możliwość podpisania się pod nią dostępne są tutaj.

(ko)

Najnowsze

Co w Krakowie